Tag: bình dương

Bình Dương khởi đầu xây dựng đô thị thông minh

Bên cạnh đó, Philips  –  thông qua Đại học Kỹ thuật Eindhoven (Hà Lan) cùng EIU xây dựng hoàn thiện giáo trình, đưa những kiến thức thực tiễn vào giảng dạy môn học kỹ thuật chiếu sáng. Đây sẽ là