Tag: bộ công thương

Hoàn thiện dự thảo cơ chế đặc thù xây dựng các dự án điện

Bộ Công Thương và chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với các gói thầu, bảo đảm thực hiện các gói thầu đạt tiến độ, chất