Tag: đô thị

Bình Dương khởi đầu xây dựng đô thị thông minh

Bên cạnh đó, Philips  –  thông qua Đại học Kỹ thuật Eindhoven (Hà Lan) cùng EIU xây dựng hoàn thiện giáo trình, đưa những kiến thức thực tiễn vào giảng dạy môn học kỹ thuật chiếu sáng. Đây sẽ là

Xây dựng Trung tâm triển lãm quy mô lớn tại Nagoya

Thực tế có một số cơ sở tương tự ở khu vực đại đô thị Tokyo nhưng điều đó đã không thể thực hiện vì dành nguồn lực cho công cuộc xây dựng các hạng mục công trình phục vụ

Chính sách và tiêu chuẩn xây dựng đô thị thông minh của Singapore

Hướng tới việc đạt được viễn cảnh của Quốc gia thông minh, Chính phủ đã thúc đẩy việc sử dụng các dữ liệu mở. Trong năm 2015, Cục Thống kê đã có một số lượng lớn các dữ liệu có