Tag: giá thép

Thép ế, mỗi nơi một giá

Vào thời điểm này, giá thép thấp nhất tại nhà máy có giá từ 15,2 – 15,8 triệu đ/tấn (chưa VAT). Còn ngoài thị trường, giá bán thép cũng mỗi nơi một kiểu. Ông chủ cửa hàng thép xây dựng