Tag: mỹ thuật

Ngôi nhà táo bạo đầy kịch tính

Nhưng đồng thời, ngôi nhà cũng không khỏi gây nên e ngại liệu những cắt vát táo bạo về mặt hình dáng nhìn thấy từ bên ngoài có ảnh hưởng đến không gian nội thất bên trong và rồi ảnh