Tag: nội thất nhà bếp

Cách bố trí nội thất phòng bếp

Việc bố trí nội thất cho căn bếp phụ thuộc vào kích thước, hình dáng và vị trí của cửa sổ và cửa chính căn bếp. Thường thì một căn bếp sẽ được chia thành 4 loại mẫu bố trí