Tag: treo rèm cây

Rộ trào lưu treo rèm cây để hút khí độc

Ngoài ra, rèm cây không khí còn giống như một máy lọc không khí nhờ khả năng hút các khí độc như an-đê-hít, tô-lu-en, ni-cô-tin,…và thải ra khí Oxi. Đối với những gia đình sống trong khu vực bị ô