Tag: trung tâm

Xây dựng Trung tâm triển lãm quy mô lớn tại Nagoya

Thực tế có một số cơ sở tương tự ở khu vực đại đô thị Tokyo nhưng điều đó đã không thể thực hiện vì dành nguồn lực cho công cuộc xây dựng các hạng mục công trình phục vụ