Xóa các điểm sản xuất vật liệu xây dựng lạc hậu

Theo quy hoạch trên, đến năm 2020 TP hoàn tất việc di dời các nhà máy, trạm nghiền, trạm trộn xi măng đến những địa phương có quy hoạch phù hợp.

xoa-cac-diem-san-xuat-vat-lieu-xay-dung-lac-hau

Đến năm 2015, hoàn tất xóa bỏ các cơ sở sản xuấtcông nghệ lạc hậu, không đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, hiệu quả kinh tế thấp”. Đó là mục tiêu đáng chú ý trong Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng TP.HCM đến năm 2020 do Sở Xây dựng công bố vào ngày 8-7.

Theo quy hoạch trên, đến năm 2020 TP hoàn tất việc di dời các nhà máy, trạm nghiền, trạm trộn xi măng đến những địa phương có quy hoạch phù hợp.

Một số mặt hàng vật liệu xây dựng không được tiếp tục đầu tư xây dựng như xi măng, khai thác đất sét sản xuất gạch nung, ngói nung…